تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان|پی وای

تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمانتحقیق حاضر با عنوان بررسی از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 144صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
در این تحقیق با توجه به مولفه های سه گانه عملکرد سازمان که شامل :
1- کاهش بهای تمام شده محصولات
2- ارائه خذمات متمایز
3- تمرکز برمشتری
هدف این تحقیق آن است که تاثیر پرورش سرمایه انسانی برای این سه شاخص و مولفه در جهت سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان بررسی نماید . فرضیه بکار گرفته شده در این تحقیق ان است که پرورش سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم و سه مولفه تشکیل دهنده آن تاثیر دارد یا خیر؟
با توجه به پاسخ بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده و آزمون های آماری مربوطه نتیجه این پژوهش شامل موارد زیر می باشد.توسعه منابع انسانی کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع محسوب می شود و یک سرمایه مهم و ضروری است که می تواند باعث توانایی و مهارت افراد بر عملکرد بهتر و بهروری سازمان و به مزیت رقابتی دست یابد و به سازمان پویا و یادگیرنده تبدیل شود و سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی سبب ارتقا کارکنان ومهارت های لازم جهت خلق محصولات و خدمات جدید و سبب رشد و بهره وری در اقتصاد ملی میشود.

مقدمه
قلمرو رقابتي كه سازمان‌ها در سال‌هاي اخير با آن مواجهه‌اند، بسيار پويا و بالنده توصيف شده است. با اين وصف، پايداري در مزيت رقابتي از طريق توسعة ظرفيت‌هاي فردي و سازماني، براي بقا در چنين اوضاعي ضرورت يافته است. در اين زمينه، برخي از صاحب‌نظران معاصر معتقدند دانش، منبع عمدة كسب مزيت رقابتي پايدار محسوب مي‌شود و به منظور دستيابي سازمان‌ها به چنين مزيتي، بايد به فرايند مديريت دانش به مثابة يك فرصت راهبردي توجه كرد. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهند، سازماندهي بر اساس گروه‌هاي كاري يك گرايش جديد در تسهيل مديريت دانش است. اما نكتة مهم اين است كه سازماندهي به مدد گروه‌هاي كاري به تنهايي كافي نيست، بلكه گروه‌هاي كاري خود بايد ويژگي‌هاي خاصي داشته باشند تا بتوانند هدف موردنظر را تحقق بخشند(لاجوردي،1386)
از آنجا كه ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه اهميت سرماية انساني بيش از سرمايه‌هاي فيزيكي است، همواره نياز به تيزهوشاني كه بتوانند كارهاي بزرگ انجام دهند، بهره‌وري را افزايش دهند، و محصولات و خدمات جديد توليد كنند، بيشتر احساس مي‌شود. محققان با تأكيد بر نقش سرماية انساني در دستيابي به اهداف سازمان، آنان را مهم‌ترين دارايي سازمان و يگانه منبع ماندگار مزيت رقابتي مي‌شمارند (هامل و پراللاد، 1994؛ پفر، 1994؛ اسپنسر، 1995؛ بودريو، 1996). به عبارت ديگر، امروزه مهم‌ترين و با ارزشمندترين دارايي هر شركتي كاركنان آن است؛ زيرا موفقيت يا شكست تمام برنامه‌هاي مديريت وابسته به كاركنان آن است. در نتيجه، سرماية انساني كه با استخدام، آموزش و نگهداري كاركنان سروكار دارد، هم اكنون بهترين فرصت را دارد تا از حاشية راهبردهاي سازماني به يكي از مهم‌ترين راهبردهاي مديريت تبديل شود(خلعتبري،1391).

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:كليات تحقيق
1 – 1. مقدمه 3
1-2. بيان مسأله 4
1-3. اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن 6
1- 4. اهداف تحقيق 7
1- 4- 1. هدف اصلي 7
1- 4- 2. اهداف فرعي 7
1-5. فرضيات تحقيق 7
1-5-1. فرضيه اصلي 7
1-5-2. فرضيه هاي فرعي 7
1-6. تعاريف متغيرها و واژه هاي کليدي 8
1-6-1.تعاريف نظري 8
1-6-1-1.سرمايه انساني 8
1-6-1-2. عملكرد كاركنان 9
1-6-2.تعريف عملياتي 9
1-7.مدل مفهومي 10
فصل دوم:مطالعات نظری
2-1. مقدمه 17
2-2.اهميت مديريت منابع انساني 19
2-3..پرورش سرمايه منابع انساني 20
2-4.اهداف پرورش منابع انساني 22
2-5.ابعاد پرورش منابع انساني 23
2-6.فرايند توسعه وپرورش منابع انساني 25
2-7مهمترین سیستمهای مؤثر بر توسعه منابع انسانی 27
2-8.نقش توسعه منابع انساني در كارآيي و اثربخشي فرآيندها 31
2-9.عملكرد كاركنان و عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد 37
2-9-1.عوامل موثر بر بهبود عملكرد 37
2-10.ضرورت مشاركت كاركنان در سازمان های امروزي 38
2-11. سرمايه فكري به عنوان يك عامل مؤثر بر عملكرد منابع انساني 41
2-12.پيشينه سرمايه فكري 42
2-13. تعاريف سرمايه فكري 44
2-14- اجزاي تشكيل دهنده سرمايه فكري 47
2-14-1. سرمايه انساني 47
2-14-2. سرمايه ساختاري/ سازماني 48
2-14-3. سرمايه مشتري 49
2-15. ویژگی‌های سرمایه فکری 51
2-16. اهداف اندازه گیری سرمایه فكري 52
2-17. سنجش و اندازه‌گیری سرمایه‌های فکری 53
2-18. استفاده‌کنندگان اطلاعات مربوط به سرمایه فکری 55
2-19. مدیریت منابع انسانی و سرمایه فکری 56
2-20. گزارشگری سرمایه فکری 59
2-21.ارتقاء عملكرد سازماني با استفاده از استراتژي هاي منابع انساني 61
2-22.استراتژي هاي مديريت منابع انساني 62
2-23.تاريخچه شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران: 72
2-24.فعاليت وخدمات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران: 74
2-25.مشتريان 75
2-26.تأمين كنندگان اصلي: 75
2-27.سهامداران: 75
2-28.اركان شركت: 75
2-29.تركيب نيروي انساني: 76
2-30.رهبران منطقه: 76
2-31.چشم انداز: 77
2-32.مأموريت: 77
2-33.پيشينه پژوهش 78
فصل سوم:روش شناسي تحقيق

عملکرد سازمان

پرورش سرمایه انسانی

کاهش بهای تمام شده خدمات در سازمان

تمایز خدمات سازمان

پایان نامه تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان

پروژه تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر ب