نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود|پی وای

نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود

فایل شامل 9 ماده در 2 صفحه می باشد.

قرارداد

كار

معین

مدت محدود