دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف|پی وای

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف

خرید و

محتوای محصول سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف :
150نمونه سوال با پاسخ (فایل اول)
80نمونه سوال 4گزینه ای با پاسخنامه جداگانه(فایل دوم )
112صفحه کتاب پی دی اف به سوی قران(فایل سوموم)
تفسیر کامل سوره صف 16صفحه(فایل چهارم)
130سوال کوتا پاسخ بصورت نکته بدون پاسخ(فایل پنجم)

دانلود نمونه سوالات آزمون سوره صف که محتوای آن 150سوال در یک فایل و سوالات 4 گزینه ای همراه با پاسخ در قالب فایل پی دی اف به تعداد 80 عددکه سوالات استاندارد ان در یک قسمت و پاسخ های آزمون نیز در فایل جدا گانه بصورت جدول بندی که به راحتی میتوان حالت کنکوری پاسخ و محتوای ان را فهمید می باشد و با پرینت و مطالعه این سوالات ارزشمند قطعا موفقیت در آزمون ضمن خدمت را تجربه خواهید کرد. همچنین کتاب پی دی افی به سوی قران با 112 صفحه ضمیمه میباشد همچنین تفسیر کامل سوره نیز به تعداد 16 صفحه پیوست می باشد

دانلود سوالات به سوی فهم قران

سوالات به سوی فهم قران سوره صف

به سوی فهم قران سوره صف

سوالات آزمون ضمن خدمتبه سوی فهم قران سوره صفسوالات به سوی فهم قران سوره صفدانلود سوالات به سوی فهم قران