مقاله بررسی عدالت|پی وای

مقاله بررسی عدالت

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان مقاله بررسی عدالت آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
مقاله بررسی عدالت

در 13 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه:

عدالت واژه ای است كه از چند حرف تشكیل شده است، اما در خودش معنای وسیع و گسترده ای دارد. عدالت در فرهنگ لغت به معنی دادگری كردن، عدالت كردن آمده است. جرجانی می‌گوید: «عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق است باجتناب از آن چه محظور است در دین.[1]

سخن از حق و عدالت زیاد به گوش می رسد، اما وقتی جای قول و عمل فرامی‌رسد كناره گیری می‌كنند چرا كه ممكن است منافع خود را از دست بدهند. قرآن كریم كتاب به كمال رساندن انسان است و در این جهت همه امور را با عدالت تنظیم نموده است، كه عدالت جان هر چیز است، و اگر عدالت از چیزی سلب شود،‌ گویا جان و روح آن چیز را گرفته باشند، جز مرده ای بیش نخواهند بود. حضرت علی علیه السلام در بیان كلی می فرماید: عدالت حیات و زندگی است.[2]

یكی از دل مشغولی‌های اصلی پیامبران الهی در تمامی اعصار و نیز شاخصه اصلی دولت دینی و مردم سالار عدالت اجتماعی است. انسانها بالفطره شیفته عدالتند و وعده و انتظار عدالت شیرین ترین وعده و انتظار برای انسانهاست چه سرها كه برای عدالت پای دار نرفته و چه قلم ها كه به خاطرش به خون آغشته نشده است.

با آن كه كتابهای بسیاری دربارة عدالت منتشر شده و هنوز موضوع داغ محافل فكری جهان است، جهان از جهت علمی و عملی با حقیقت و سیر عدالت و عدالت دزدی فرسنگ‌ها فاصله دارد. امیدواریم كه روزی این فاصله از بین برود:

عدالت كن، كه در عدل آنچه یك ساعت بدست آید میسر نیست در هفتاد سال اهل عبادت را

(صائب)


چكیده :

مقاله ای كه پیش رویتان قرار دارد، از چند بخش تشكیل شده است. مقاله با یك مقدمه شروع می‎شود. در مقدمه عدالت را معنی كرده ام كمی در این باره مطلب نوشته ام تا به این طریق مخاطب را متوجه موضوع مورد بحث كنم. بعد از مقدمه كم كم وارد موضوع عدالت شده ام. در قسمت بعد از مقدمه سعی كرده ام مفهوم عدالت در لغت و همچنین جایگاه آن را تا حدودی بیان كنم. در این قسمت از سخنان و حكمتهای امام علی (علیه‌السلام) هم استفاده كرده ام تا از سخنان آن بزرگوار هم در ارائه مطلب كمكی گرفته باشم. قسمت بعدی در مورد عدالت بستر كمالات است. كه مطلب اساسی آن اینست كه انسان اگر می‌خواهد به آنچه كه لایق آن است برسد باید عدالت را در همه امور جاری گرداند. مطلب بعدی عنوانش عدالت از آرزو تا عمل است، كه از روزنامه تفاهم گرفته شده این نوشته از آقای رضای غلامی است، كه در مورد عدالت اجتماعی در جامعه می‎باشد. این قسمت هدفش اینست كه اجرای عدالت در جامعه نیازمند یك برنامه جامع علمی و مبارزه با ظلم از سوی هر دولتی می‎باشد. مطلب آخر هم در مورد اینست عدالت راه رسیدن به قله انسانیست. بندگان در سایه عدالت بهترین آدم ها می‎شوند و با بی عدالتی به بدترین آدم تبدیل می گردند. این بود مختصری توضیح در مورد مقاله‌ای كه نوشته شده است.


مفهوم عدالت در لغت و جایگاه عدالت

عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی و مستقیم بودن و مساوات و داد و انصاف و حكم حق و میزان و امر متعادل آمده است.1 و در اصطلاح حدوسط میان افراط و تفریط است، كه عبارت است از تعدیل قوه‌ی علیه و تهذیب آن2، و در این معنا از بهترین فضایل اخلاقی شمرده شده است، چنانكه امام خمینی (ره) در این مورد می نویسد: «و آن از امهات فضایل اخلاقیه است، بلكه عدالت مطلقه، تمام فضایل و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه است.»3 عدالت در كلمات امیرالمومنین به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود و رعایت استحقاق هر چیز و رساندن هر زی حقی به حقش آمده است، چنانكه آن حضرت فرموده است: «اَلْعَدلُ یَضَعُ الاُموُرَ تواضِعَها»4 عدالت كارها را بدانجا می نهد كه باید اینگونه بودن و بر این اساس زیستن و همه امور را بر این قاعده گرداندن از والاترین كمالات انسانی است، بلكه تمام معانی گفته شده برای عدالت در سایة همین معنا حاصل می‎شود، یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش و حق هر چیز را ادا كردن، آن گونه كه بایسته و شایسته است، و هر چیز را به كمال لایقش رساندن و از خلاف این امور پرهیز نمودن. در همین ملای روی سروده است[3]:

عدل چه كرد؟ وضع اندر موضعش ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش

و برای تبیین این امر مثال آورده است كه آب دادن به درختان عدالت و آب دادن به جای ظلم است، و نیز نهادن نعمت در جای مناسب خود عدالت است و نهادن چیزی در غیر موضع خود ظلم است.

عدالت راه رسیدن به قلة انسانیت

عدالت كمال است كه در رأس ارزشهای انسانی و اسلامی قرار دارد و سلامت همه امور بدان بسته است، با چنین نگرشی پیشوای عدالت گرایان علی (علیه السلام) فرموده است: «بدان كه برترین بندگان خدا نزد او پیشوایی است دادگر، هدایت شده و راهبر، كه سنتی را كه شناخته شده است برپا دارد، و بدعتی را كه ناشناخته است بمیراند … و بدترین مردم نزد خدا پیشوایی است ستمگر، خودگرا، و موجب گمراهی دیگران، كه سنت پذیرفته را بمیراند، و بدعت واگذارده را زنده گرداند8.

برترین بندگان، عدالت برترین می‎شوند و بدترین مردمان نیز با بی عدالتی بدترین می گردند كه كسی جز به تحقق كمال عدالت در خویش نمی تواند به سوی كمال مطلق گام بردارد و محبوب حق شود. امام علی (علیه السلام) در ضمن خطبه‌ای در این باره فرموده است: بندگان خدا! همانا محبوبترین بنده نزد خدا، بنده ای است كه خدا او را در پیكار نفس یا راست- عدالت بر خود گماشته و نخستین نشانه آن اینكه هوا و هوش را از دل برداشته9.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) راه سلوك به سوی خدا را ملزم نمودن خویش به عدالت معرفی كرده است، زیرا در سایة چنین كاری است كه انسان قوای خود را به اعتدال می‌كشاند و هر چیز را در جای خودش و به اندازه و به دور از افراط و تفریط به كار می‎گیرد و مُر زبان می‎شود و ادب الهی نصیب او می گردد10.

چنین كسی كه این ویژگی را دارد نخستین نشانه اش اینست كه هوا و هوس را از خود بیرون كن، با هوا و هوس حكم و داوری نمی كند. با هوا و هوس كسی را برتر و كسی را خوار نمی كند … بلكه در سایة عدالت خداخواه و حق مدار می‎شود و یاد حق وجودش را لبریز می‌كند و اهل ذكر و عدالت پیشه می‎شود و نشانه های كمال انسانی در او جلوه می نماید. خود حضرت علی (علیه السلام) در كلام 222 خودش اهل ذكر و عدالت پیشه گان را والاترین انسانها برشمرده است.[4]

انسان با ایمان، خود جلوه ای است از عدالت و بی گمان چیزی چون عدالت در ساماندهی ایمان نقش ندارد چنانكه امیر مؤمنان علی (ع) در ضمن حكمتی والا عدالت را از پایه های ایمان برشمرده و فرموده است: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شكیبایی و یقین و عدالت و جهاد.11

انسان در سایة زندگی بر مبنای عدالت می‎تواند به سوی قله های كمالات انسانی سیر نماید و به مراتب بالای ایمان دست یابد. در اندیشة علوی عدالت چنان والاست كه اشرف اجزای ایمان و مانند رأس آن معرفی شده چنانكه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرموده است: عدالت سیر ایمان و گرد آورندة نیكوییهاست.[5]

تحقیق بررسی عدالت

پژوهش بررسی عدالت

مقاله بررسی عدالت

دانلود تحقیق بررسی عدالت

بررسی عدالت

عدالت