دانلود تحقیق وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین 54 ص|پی وای

دانلود تحقیق وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین 54 ص

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان دانلود تحقیق وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین 54 ص آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
دانلود تحقیق وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین 54 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 54 صفحه

بسمه تعالی « وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین » « حسین اعظمی : دانشجوی کار شناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی : چکیده : تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست .
درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .

این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور به ارزیابی آنها بپردازیم نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق .

و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .
کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین – قولنامه – تعهد به بیع – معاملات معارض قاعده لزوم – حق عینی – تحلیل اراده طرفین .
طرح بحث : در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .
از نقطه نظر تجاری ، آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله فی نفسه دارای مطلوبیت نیست با این حا ل ممکنست متعاملین قصد معامله عین معینی را داشته با شند و در واقع موضوع معین معامله برایشان مطلوبیت داشته باشد ، در چنین وضعی ممکنست طرفین مستقیماٌ عقد ناقل ملکیت را منعقد کنند تا خریدار مالک عین و فروشنده مالک شمن گردد .
ولی اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند یا نتوانستند مستقیماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکی می خواهد آپارتمانش را بفروشد ولی به جهت انیکه کارهای مقدماتی انتفال از جمله عوارض شهرداری و مفاصا حساب دارایی را نپرداخته و مشتری نیز ثمن معامله را تهیه نکرده است در اینصورت قبل از انجام معامله نهایی با خریدار قرار دارد ی را منعقد می کند که براساس مالک متعهد می شود ظرف مدت معینی آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خریدار نیز ملزم به خرید آن می گردد .
بطورکلی چنین متهدی ممکنست به یکی از صور ذیل محقق گردد : الف ) تعهد متقابل بیع : که در این تعهد فروشنده منتعهد می گردد ،مال خود را در مدت معینی به طرف قرار داد بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد به خرید آن می شود که در لسان عرف این حالت به « قولنامه » شهرت یا فته است .
ب» وعده بیع ( تعهد یک طرفه بیع ) که در این قرار داد فقط برای یکی از طرفین که معمولاٌ فروشنده است ایجاد تعهد می

دانلود وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین 54 ص

تحقیق وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین 54 ص

مقاله وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین 54 ص

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین 54 ص