پاورپوینت فصول ششم و یازدهم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع آسیب شناسی سازمانی|پی وای

پاورپوینت فصول ششم و یازدهم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع آسیب شناسی سازمانی

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پاورپوینت فصول ششم و یازدهم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع آسیب شناسی سازمانی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
پاورپوینت فصول ششم و یازدهم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع آسیب شناسی سازمانیپاورپوینت فصول ششم و یازدهم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع آسیب شناسی سازمانی

دانلود پاورپوینت فصول ششم و یازدهم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع آسیب شناسی سازمانی


مشخصات فایل
تعداد صفحات48
حجم425/883 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpptx

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت فصول ششم و یازدهم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع آسیب شناسی سازمانی جهت رشته مدیریت در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

پاتولوژی به معنی آسیب شناسی ، بیماری شناسی وتشخیص علل آسیب های وارده برسیستمی مشخص(موردمطالعه) است.این علم که بطورگسترده درعلوم زیستی کاربرد دارد درعلوم انسانی نیزدارای جایگاه است.تمام مطالعاتی که درجهت آشکارسازی عیوب وعوامل آسیب زای سیستم خاصی قدم بردارند،درحیطه علم آسیب شناسی قراردارند. موجب اختلال درهدفگذاری ، حرکت به جهت هدف ودستیابی به هدف می شود.

آسیب شناسی سازمانی،فراینداستفاده ازمفاهیم وروش های علوم رفتاری به منظورتعریف وتوصیف وضع موجود سازمانها ویافتن راههای آسیب شناسی برپایه اطلاعات جهت تجزیه وتحلیل وشناخت دقیق تر.آسیب شناسی، مطالعه علمی ودقیق بیماری هاست .


فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه آسیب شناسی
آسیب شناسی به چهارمقوله دربیماری می پردازد
انواع بیماری های رایج در سازمان ها
بدرفتاری درسازمان به چندگروه کلی دسته بندی می شودعبارتنداز
بیماری های ساختاری در سازمان
بیماری های هویتی درسازمان
بیگانگی از شغل
چهار بعد بیگانگی ازشغل
دلایل بیگانگی ازجمع وانزوا ازفرهنگی جمعی
نتیجه بحث
سازمان سالم
عناصرواجزای تشکیل دهنده ی سازمان
نتیجه بحث
کارکردهای عناصراصلی طرح سازمانی
رازسرعت وانعطاف درساختارساده
ازجمله الگوهای سازماندهی متناسب باساختارهای ساده
بوروکراسی ماشینی
ستاد فنی
ستادپشتیبانی
ساختار بخشی
بوروکراسی حرفه ای
نکاتی درباره بوروکراسی حرفه ای
نتیجه بحث"

پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان

پاورپوینت اصول سازماندهی

پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان

پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان

پاورپوینت مبانی تئوری و طراحی سازمان